Corps Royal de l'Artillerie  

 

 

Französische Regimentsartillerie

Fahnen, Uniformen und Geschütze

 

 

 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

wieder nach oben

 

 

 

 

 

Farbgebung der Lafette:

Hellblau / Karmin Rot

 

Geschützkaliber:

1 Pfd Kanonen

4 Pfd Kanonen (Suédoise)

8 Pfd Kanonen

12 Pfd Kanonen

16 Pfd Kanonen

24 Pfd Kanonen

30 Pfd Haubitzen

60 Pdf Mörser

 

  
wieder nach oben


 

 
Louis de Bourbon-Condé, comte de Clermont en Argonne